Jobba med oss!

Vi skapar möjligheter för våra kunder att göra affärer inom bioekonomin!

NiNa Innovation är ett konsultbolag som hjälper alla typer av aktörer att utveckla sin roll och sina affärer i nya biobaserade värdekedjor.

Se exempel på projekt som vi lett och leder.

Work with us!

We create opportunities for our customers to do business within the bioeconomy!

NiNa Innovation is a consulting firm that assists all types of actors in developing their roles and their business in new biobased value chains.

View examples of projects led by us.

Vi arbetar med

 • Projektinitiering och finansiering
 • Projektledning
 • Affärsutveckling
 • Teknikutvärdering
 • Förstudier och konceptstudier
 • Regional utveckling
 • Internationalisering

 

We work with

 • Project initiation and financing
 • Project management
 • Business development
 • Technology assessment
 • Feasibility and concept studies
 • Regional development
 • Internationalization